Podatki o opravljanju videonadzora pred vhodom v poslovni prostor

Artboard – 8@2x

Pravna podlaga

Videonadzor se izvaja na podlagi zakonitega interesa in v skladu z določili 77. člena ZVOP-2.

Rok hrambe: 7 dni.

Upravljavec spremlja živo sliko in ima možnost zvočne intervencije.

Podatki se lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca ter drugim uporabnikom z ustrezno pravno podlago, npr. policiji. Nadaljnja obdelava osebnih podatkov ne poteka. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ne poteka. Podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije. Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave in do ugovora. O pravicah se odloča v konkretnem postopku.

Pravica do pritožbe

Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected], telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Podatki o opravljanju videonadzora delovnih prostorov

Artboard – 8@2x

Pravna podlaga

Videonadzor se izvaja na podlagi zakonitega interesa in v skladu z določili 78.-člena ZVOP-2.

Rok hrambe: 7 dni.

Upravljavec spremlja živo sliko in ima možnost zvočne intervencije.

Podatki se lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca ter drugim uporabnikom z ustrezno pravno podlago, npr. policiji. Nadaljnja obdelava osebnih podatkov ne poteka. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ne poteka. Podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije. Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave in do ugovora. O pravicah se odloča v konkretnem postopku.

Pravica do pritožbe

Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected], telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si.